Svensk-Litauiska Riksföreningen
till Svensk-Litauiska Riksföreningens hemsida: www.svensklitauiska.se


20-årsminnet av Sovjetunionens upplösning och
de baltiska nationernas återupprättade självständighet

1985-1991 förändrades världen på ett sätt som vi kanske ännu inte helt fattat vidden av. Året 2011 har i mycket präglats av återblickar på det som hände för två årtionden sedan, och tillbakablickande tidskriftsartiklar och TV-program sköljer över oss ännu i början av år 2012. Den svenska regeringen har under namnet "Det Baltiska Året 2011" markerat återknytandet av kontakterna med Estland, Lettland och Litauen i augusti 1991.

Både högtidstal och vetenskapliga analyser har i betydande omfattning dokumenterats på internet. Här följer en översikt över något av det vi i början av 2012 kan finna på nätet. (Nedan angivna länkar fungerade i början av januari 2012 - men många kan komma att avvecklas under året som kommer.)

De mest uppmärksammade evenemangen i Sverige var "Måndagsmötet" på Norrmalmstorg den 15 augusti med olika kringarrangemang, samt den "Baltiska konserten" i Berwaldhallen den 27 augusti. Här nedan lämnasd även länkar till ett antal ledarkommentarer och debattartiklar med anknytning till dessa evenemang.

UD:s huvudsida om det baltiska året med länkar till olika uttalanden mm:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2714

Utrikespolitiska Institutets seminarium 2011-08-15 "20 år efter självständigheten"
Referat
av Per Jönsson:
http://www.ui.se/nyheter/baltikum-soker-alltjamt-trygghet.aspx

Videoklipp: Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, Mart Laar, Estlands premiärminister 1992-1994, Fjodor Lukjanov, chefsredaktör för "Russia in Global Affairs", Dzintra Bungs, Latvian Institute of International Affairs, Kadri Liik, Centre for Defence Studies Tallinn, och Ramunas Vilpišauskas, Institute of International Relations Vilnius:
http://www.ui.se/nyheter/20-ar-efter-sjalvstandigheten.aspx

Norrmalmstorg 2011-08-15
Fredrik Reinfeldts anförande:
http://www.regeringen.se/sb/d/7391/a/173339

Tre baltiska röster: http://www.sweden.gov.se/sb/d/14636
om "Den viktigaste svenska insatsen under befrielseperioden"
- Rein Veidemann, Estland (född 1946)
- Aivars Ozolins, Lettland (född 1957)
- Kestutis Girnius (född 1946)

Röster om rötter: http://www.sweden.gov.se/sb/d/14635
- Gunnar Hökmark "Jag ville visa att vi reagerade mot förtryck"
- Kristian Luuk: "Personalen brukar skratta åt mig för att min estniska låter så gammaldags"
- Ilon Wikland: "Vid ankomsten till Sverige i september 1944 kände jag att jag är fri!"
- Laris Strunke: "En konstnär som förflyttas förlorar på ett vis sina rötter"

UD rapporter
Nio UD-rapporter från åren 1989-1991 som man nu lättat på hemligstämpeln
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2714/a/164421

Ledarkommentarer och debattartiklar:

Anders Åslund, Mats Johansson: DN 2011-06-30 "Baltikum visar vägen i skuldkrisens Europa"
http://www.dn.se/debatt/baltikum-visar-vagen-i-skuldkrisens-europa

Mats Johanson DN 13 aug ”Putins imperiedrömmar hindrar Baltikums reformer”
http://www.dn.se/debatt/putins-imperiedrommar-hindrar-baltikums-reformer

SvD ledare 2011-08-14 "Stödet till de baltiska frihetssträvandena var inte okontroversiellt "
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/stodet-till-de-baltiska-frihetsstravandena-var-inte-okontroversiellt_6387681.svd

SvD intervju med Toomas Ilves 2011-08-14 "Vi fick kraft ur måndagsrörelsen"
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-fick-kraft-ur-mandagsrorelsen_6387683.svd

DN ledare 2011-08-15 "Den baltiska läxan"
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-baltiska-laxan

SvD ledare 2011-08-15 "Vi ses på måndag – om 20 år, igen!"
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-ses-pa-mandag-om-20-ar-igen_6391187.svd

Helsingborgs dagblad ledare 2011-08-15 "En försenad kärleksförklaring"
http://hd.se/ledare/2011/08/15/en-forsenad-karleksforklaring/

SvD Brännpunkt 2011-08-15 HÅKAN HOLMBERG, GUNNAR HÖKMARK, PEETER LUKSEP
"Enskilda människor kan göra skillnad"
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/enskild-manniska-kan-gora-skillnad_6388771.svd

Arne Bengtsson Replik till Mats Johanson: DN.se 2011-08-15 ”Oligarkväldet finns kvar i Lettland”
http://www.dn.se/debatt/oligarkvaldet-finns-kvar-i-lettland

SvD reportage 2011-08-16 "Baltiskt firande på 20-årsdagen "
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/baltiskt-firande-pa-20-arsdagen_6390155.svd
Till denna artikel finns även ett videoinslag från Norrmalmstorg och flera länkade blogginlägg

Inga-Lena Fischer ”Det omöjliga blev möjligt” BLT 2011-08-17
http://www.bltsydostran.se/ledare_blt/det-omojliga-blev-mojligt%282901657%29.gm


SVENSK-LITAUISKT NYTT görs för SVENSK-LITAUISKA RIKSFÖRENINGEN av Pär Lindström.

Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende, partipolitiskt obunden ideell förening som främjar svensk-litauiska kontakter, förmedlar kunskaper om Litauen och arbetar för Litauens sociala, ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.

Svensk-Litauiska Riksföreningens nyhetsbrev utkommer med ojämna mellanrum när nyheter finns att förmedla.
Svensk-Litauiskt Nytt är gratis för alla intresserade. Meddela <parli(snabel-a)gailit.se> vilken mejladress du vill ha brevet till.

Riksföreningens medlemmar får i medlemsskriften mer och bredare information än vi kan förmedla genom detta kortfattade nyhetsbrev. Se även http://www.svensklitauiska.se/

Vill Du bli medlem? Sätt in 200:- (organisationer 500:-, företag 500:- varav serviceavgift 400:-) på postgiro 42559-5.


Svensk-Litauiska Riksföreningen
Redaktör Svensk-Litauiskt Nytt:
Pär Lindström, Kristina Nilssons väg 26, 352 39 Växjö, tel 0470-740808, fax 0470-740809, e-post parli(snabel-a)gailit.se,  http://www.gailit.se/parli